HSS END MILLS

E2570010.png

HSSCo8, 2 Flute Short Length End Mills

Plain shank - E2500, Threaded shank - E2502,

Fractional Threaded Shank - E2027

Type: E2570010 - E2570903

Type: EQ570010 - EQ570903 (TiAIN)

Spec: DIN 327

Range: 1.0mm - 40.0mm

E2510025.png

HSSCo8, 2 Flute Short Length End Mills

Threaded shank - E2502,

Type: E2510025 - E2510940 (Uncoated)

Type: EQ510025 - EQ510940 (TiAIN)

Spec: DIN 844

Range: 2.5mm - 40.0mm

E2573010.png

HSSCo8, 2 Flute Short Length End Mills

Threaded shank - E2502,

Type: E2573010 - E2573400 (Uncoated)

Type: EQ573010 - EQ573400 (TiAIN)

Spec: DIN 844

Range: 1.0mm - 40.0mm

E2576020.png

HSSCo8, 2 Flute Short Length End Mills

Fractional threaded shank - E2644,

Type: E2576020 - E2577400 (Uncoated)

Type: EQ576020 - EQ577400 (TiAIN)

Spec: DIN 844

Range: 2.0mm - 40.0mm

E2535020.png

HSSCo8, 2 Flute Short Length End Mills

Threaded shank - E2545, Plain shank - E29993,

Type: E2535020 - E2535320 (Uncoated)

Type: EQ535020 - EQ535320 (TiAIN)

Spec: DIN 327

Range: 2.0mm - 32.0mm

E2751060.png

HSSCo8, 2 Flute Short Length End Mills

Roughing & Finishing

Type: E2751060 - E2751300 (Uncoated)

Type: EQ751060 - EQ751300 (TiAIN)

Spec: DIN 844

Range: 6.0mm - 30.0mm

E2754060.png

HSSCo8, 2 Flute Short Length End Mills

Roughing & Finishing

Type: E2754060 - E2754400 (Uncoated)

Type: EQ754060 - EQ754400 (TiAIN)

Spec: DIN 844

Range: 6.0mm - 40.0mm